Norden er en sang

I Norden er en sang

spiller vi folkemusikken

idet rum der er opstået

 

rummet 

imellem 

mennesker

hverdag

eftertanke

og poesi

 

de nordiske sprog

fortællingerne

det der minder om

det vi allerede ved

og det vi havde glemt

musik, tværæstetisk scenekunst og poetiske rum

Norden er en sang er et internationalt projekt, der er startet ud fra to musikeres fælles ønske om at udbrede kendskabet til og bevarelsen af den nordiske folkemusik. Ønsket om, igennem musikken, at skabe bevidsthed om nordisk fællesskab og sammenhængskraft indenfor Norden, sprogligt, kulturelt og menneskeligt  – og dele ud af dette udenfor Norden.

Norden er en Sang modtog i 2019 Nordisk Kulturfonds opstartspulje og er i øjeblikket ved at planlægge rejser rundt til Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark i 2021-2022.

Projektet henvender sig til alle aldre og målgrupper og består både af koncert og workshop.

Koncerten skaber et ganske særligt rum og nærvær imellem musikere og publikum. 

Sangene lyder af den nordiske natur, en fortælling om havet, om skoven, nærheden i en vuggevise, længslen i en kærlighedssang, rytmen i en dans og de nordiske sprog med deres smukke lyd, fællesskab og forskelligheder. 

Musikken fremkalder poesien i det at være mennesker sammen.

Workshoppen er bygget op af sang, musik, bevægelse, sprog og fortælling fra alle de nordiske lande

At synge, danse og bevæge os sammen har vi altid gjort som mennesker  – ved mange forskellige lejligheder. Workshoppen har sin base i denne tradition, men her i sit eget udtryk. Vi arbejder med skønheden i de nordiske sprog, synger de smukke melodier, danser og udtrykker rytmen med kroppen igennem body music.

Nordisk folkemusik er til glæde for alle aldre, børn som voksne – og workshoppen tilpasses altid den enkelte gruppes sammensætning, alder og niveau.

Folkemusik duoen Logren & Skriver består af Lassi Logren fra Finland og Karoline Skriver fra Danmark. 

Duoen spiller nordisk folkemusik, både traditionel og egne nye kompositioner. De spiller rundt i hele Norden ofte i forskellige konstellationer med andre nordiske kunstnere.Senest teaterkoncert i Ebeltoft, kirkekoncert i Helsinki og børnekoncert i Oslo. 

Musikken spilles på rammetromme, jouhikko, violin, nøgleharpe, jødeharpe, ukulele, mandolin og sang.